Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX có điểm khác với phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX là

Câu 422099: Phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX có điểm khác với phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX là

A. chống Pháp giành độc lập.

B. do văn thân, sĩ phu yêu nước lãnh đạo.

C. thể hiện ý thức dân chủ, dân quyền.

D. thực hiện chiến thuật đánh du kích, thủ hiểm.

Câu hỏi : 422099

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX (SGK Lich sử 11, trang 140 - 144) và phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX (SGK Lich sử 11, trang 124 - 126) để so sánh.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A, B, D loại vì đây là điểm giống nhau.

  C chọn vì đây là điểm khác nhau: Phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX đã phát triển theo hướng xóa bỏ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa, dân chủ, dân quyền.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com