Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch X có chứa 0,3 mol Na+; 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol NO3- . Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 422388: Dung dịch X có chứa 0,3 mol Na+; 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol NO3- . Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 68,6. 

B. 53,7.

C. 48,9.

D. 44,4.

Câu hỏi : 422388

Phương pháp giải:

BTĐT với dd X tìm được x = ?


Từ đó tính được: mX = mNa+ + mBa2+ + mMg2+ + mCl- + mNO3-

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảo toàn điện tích ta có: 1.nNa+  + 2nBa2+ + 2.nMg2+ = 1.nCl‑ + 1.nNO3-

  ⟹ 1.0,3 + 2.0,1 + 2.0,05 = 1.0,2 + x

  ⟹ x =0,4

  Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch X là:

  mX = mNa+ + mBa2+ + mMg2+ + mCl- + mNO3-

       = 0,3.23 + 0,1.137 + 0,05.24 + 0,2.35,5 + 0,4.62

      = 53,7 (g)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com