Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dung dịch chứa 0,25 mol Cu2+; 0,2 mol K+; a mol Cl- và b mol SO42-. Tổng khối lượng muối có trong dung dịch là 52,4 gam. Giá trị của a và b lần lượt là

Câu 422387: Một dung dịch chứa 0,25 mol Cu2+; 0,2 mol K+; a mol Cl- và b mol SO42-. Tổng khối lượng muối có trong dung dịch là 52,4 gam. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 0,4 và 0,15.

B. 0,2 và 0,25.

C. 0,1 và 0,3.

D. 0,5 và 0,1.

Câu hỏi : 422387

Phương pháp giải:

Ta có hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}BTDT:2{n_{C{u^{2 + }}}} + {n_{{K^ + }}} = {n_{C{l^ - }}} + 2{n_{S{O_4}^{2 - }}}\\m\,muoi = {m_{C{u^{2 + }}}} + {m_{{K^ + }}} + {m_{C{l^ - }}} + {m_{S{O_4}^{2 - }}}\end{array} \right.\)


Thay số vào tính toán ta tìm được a,b =?

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}BTDT:2{n_{C{u^{2 + }}}} + {n_{{K^ + }}} = {n_{C{l^ - }}} + 2{n_{S{O_4}^{2 - }}}\\m\,muoi = {m_{C{u^{2 + }}}} + {m_{{K^ + }}} + {m_{C{l^ - }}} + {m_{S{O_4}^{2 - }}}\end{array} \right.\)

  Thay số ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}2.0,25 + 1.0,2 = a + 2b\\0,25.64 + 0,2.39 + 35,5a + 96b = 52,4\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a + 2b = 0,7\\35,5a + 96b = 28,6\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 0,4\\b = 0,15\end{array} \right.\)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com