Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 423711: Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. \(\int {\dfrac{1}{x}} dx = \ln x + C\).

B. \(\int {\dfrac{1}{{{{\sin }^2}x}}} dx = \cot x + C\).

C. \(\int {\cos x\,} dx =  - \sin x + C\).

D. \(\int {({2^x} + {e^x})} \,dx = \dfrac{{{2^x}}}{{\ln 2}} + {e^x} + C\).

Câu hỏi : 423711

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản: \(\int {{a^x}dx}  = \dfrac{{{a^x}}}{{\ln a}} + C\), \(\int {{e^x}dx}  = {e^x} + C\).

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int {\left( {{2^x} + {e^x}} \right)} \,dx = \dfrac{{{2^x}}}{{\ln 2}} + {e^x} + C\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com