Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với \(a,\,\,b\) là các số thực cùng dấu và khác \(0\), \({\log _2}\left( {ab} \right)\) bằng

Câu 423712: Với \(a,\,\,b\) là các số thực cùng dấu và khác \(0\), \({\log _2}\left( {ab} \right)\) bằng

A. \({\log _2}a + {\log _2}b\).

B. \({\log _2}a.{\log _2}b\).

C. \(b{\log _2}a\).

D. \({\log _2}\left| a \right| + {\log _2}\left| b \right|\).

Câu hỏi : 423712
Phương pháp giải:

Sử dụng công thức logarit: \({\log _a}\left( {xy} \right) = {\log _a}x + {\log _a}y\,\,\left( {0 < a \ne 1,\,\,x,y > 0} \right)\).

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\log _2}\left( {ab} \right)\)=\({\log _2}\left| a \right| + {\log _2}\left| b \right|\) với \(a,b\) là các số thực cùng dấu và  khác \(0\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com