Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khối lượng Al2O3 phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch H2SO4 1,5M là

Câu 423928: Khối lượng Al2O3 phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch H2SO4 1,5M là

A. 5,1 gam. 

B. 10,2 gam. 

C. 17,1 gam. 

D. 7,8 gam.

Câu hỏi : 423928

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH:


PTHH: Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  100 ml = 0,1 (lít) ⟹ nH2SO4 = V.CM = 0,1.1,5 = 0,15 (mol)

  PTHH: Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

  (mol)   0,05 ←   0,15

  Theo PTHH: nAl2O3 = 1/3 nH2SO4 = 1/3.0,15 = 0,05 (mol)

  ⟹ mAl2O3 = nAl2O3. MAl2O3 = 0,05.102 = 5,1 (g)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com