Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy 8,96 lít khí amoniac cần dùng V lít O2 (Pt, to) (đktc). Giá trị V là

Câu 424322: Đốt cháy 8,96 lít khí amoniac cần dùng V lít O2 (Pt, to) (đktc). Giá trị V là

A. 8,96.

B. 6,72

C. 4,48

D. 11,2

Câu hỏi : 424322

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi số mol NH3 theo công thức: n = V/22,4


Bước 2: Viết PTHH xảy ra, tính số mol O2 theo số mol NH3


Bước 3: Tính VO2(đktc) = nO2×22,4 = ?

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{N{H_3}}} = \frac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4\,mol\)

  PTHH: 4NH3 +  5O2 \(\xrightarrow{{{t^o},\,\,xt}}\) 4NO + 6H2O.

             0,4 mol→ 0,5 mol

  Theo PTHH: \({n_{{O_2}}} = \frac{5}{4}{n_{N{H_3}}} = \frac{5}{4}.0,4 = 0,5\,\,(mol)\)

  ⟹ VO2(đktc) = nO2­×22,4 = 0,5×22,4 =11,2 (lít)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com