Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật chuyển động tròn đều  trên đường tròn có bán kính \(r = 10 cm\) với tốc độ góc \(\omega  = 10rad/s\). Tốc độ dài của vật bằng

Câu 425085: Một vật chuyển động tròn đều  trên đường tròn có bán kính \(r = 10 cm\) với tốc độ góc \(\omega  = 10rad/s\). Tốc độ dài của vật bằng

A. \(4m/s\)

B. \(2m/s\)

C. \(3m/s\)

D. \(1m/s\)

Câu hỏi : 425085

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính tốc độ dài: \(v = \omega .r\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tốc độ dài của vật là: \(v = \omega .r = 10.0,1 = 1m/s\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com