Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên một tụ điện có ghi \(20\mu F - 200V\). Điện dung của tụ điện bằng

Câu 426138: Trên một tụ điện có ghi \(20\mu F - 200V\). Điện dung của tụ điện bằng

A. \(20\mu F\)                                            

B. \(200F\)                   

C. \(200\mu F\)                        

D. \(20F\)

Câu hỏi : 426138

Phương pháp giải:

Trên vỏ tụ thường ghi 1 cặp số. VD: \(10\mu F - 250V\) trong đó:


\(10\mu F\) là điện dung của tụ


\(250V\) là giá trị giới hạn của hiệu điện thế có thể đặt vào tụ. Quá giới hạn đó, tụ có thể bị hỏng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trên một tụ điện có ghi \(20\mu F - 200V\). Điện dung của tụ điện bằng \(20\mu F\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com