Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một tụ điện điện dung \(5\mu F\) được tích điện đến điện tích bằng \(86\mu C\). Tính hiệu điện thế trên hai bản tụ

Câu 426140: Một tụ điện điện dung \(5\mu F\) được tích điện đến điện tích bằng \(86\mu C\). Tính hiệu điện thế trên hai bản tụ

A. \(27,2V\)       

B. \(47,2V\)

C. \(17,2V\)

D. \(37,2V\)

Câu hỏi : 426140

Phương pháp giải:

Hiệu điện thế trên hai bản tụ: \(U = \dfrac{Q}{C}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiệu điện thế trên hai bản tụ: 

  \(U = \dfrac{Q}{C} = \dfrac{{{{86.10}^{ - 6}}}}{{{{5.10}^{ - 6}}}} = 17,2V\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com