Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ion dương M3+ có tổng số hạt là 37, trong nguyên tử M có số khối là 27. Số hạt electron trong M3+

Câu 426705: Ion dương M3+ có tổng số hạt là 37, trong nguyên tử M có số khối là 27. Số hạt electron trong M3+

A. 13.

B. 23.

C. 10.

D. 26.

Câu hỏi : 426705

Phương pháp giải:

Gọi p, n, e là số proton, notron, electron của nguyên tử M.


Ion dương M3+ có tổng số hạt là S ⟹ p + n + e – 3 = S ⟹ 2p + n = S + 3. (1)


M có số khối là A = p + n. (2)


Giải hệ 2 phương trình (1) và (2) ⟹ p, n, e


⟹ Số e trong M3+ 

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số hạt trong M lần lượt là p, n, e.

  Ion dương M3+ có tổng số hạt là 37 ⟹ p + n + (e – 3) = 37⟹ 2p + n = 40 (1)

  Nguyên tử M có số khối là 27: p + n =27 (2)

  Từ (1) và (2): p = 13, n = 14 ⟹ Số hạt e trong M là 13 ⟹ số hạt e trong M3+ là 13 – 3 = 10.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com