Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 427419: Khẳng định nào sau đây sai?

A. \(\mathbb{Q} \cap \mathbb{R} = \mathbb{Q}\)

B. \({\mathbb{N}^*} \cap \mathbb{R} = {\mathbb{N}^*}\)

C. \(\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{Z}\)       

D. \(\mathbb{N} \cup {\mathbb{N}^*} = \mathbb{N}\)

Câu hỏi : 427419

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({\mathbb{N}^*} \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}\)


Giao của \(A\) và \(B\) là tập gồm những phần tử thuộc cả \(A\) và \(B\).


Hợp của hai tập hợp \(A\) và \(B\) là tập hợp gồm các phần tử thuộc \(A\) hoặc thuộc \(B\).

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({\mathbb{N}^*} \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}\)

  \(\mathbb{Q} \cap \mathbb{R} = \mathbb{Q}\): Khẳng định đúng.

  \({\mathbb{N}^*} \cap \mathbb{R} = {\mathbb{N}^*}\): Khẳng định đúng.

  \(\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{Q}\) suy ra \(\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{Z}\) là khẳng định sai.

  \(\mathbb{N} \cup {\mathbb{N}^*} = \mathbb{N}\): Khẳng định đúng.

  Chọn  C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com