Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn cùng một khối lượng các kim loại sau: Al, Mg, Zn, Cu ; kim loại nào cần dùng số mol khí O2 lớn nhất?

Câu 427624: Đốt cháy hoàn toàn cùng một khối lượng các kim loại sau: Al, Mg, Zn, Cu ; kim loại nào cần dùng số mol khí O2 lớn nhất?

A. Al.

B. Mg.

C. Zn.

D. Cu.

Câu hỏi : 427624

Phương pháp giải:

Đặt khối lượng 4 kim loại cùng là m gam, viết PTHH rồi tính số mol khí O2 cần dùng trong từng trường hợp theo m rồi so sánh.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt khối lượng các kim loại là m gam.

  4Al   +   3O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)2Al2O3.

  m/27      m/36                          (mol)

  2Mg   +   O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)2MgO.

  m/24     m/48                           (mol)

  2Zn   +    O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)2ZnO.

  m/65     m/130                         (mol)

  2Cu   +    O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)2CuO.

  m/64     m/128                         (mol)

  Đốt Al cần dùng số mol khí O2 lớn nhất.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com