Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình hóa học nào sau đây không chính xác?

Câu 427626: Phương trình hóa học nào sau đây không chính xác?

A. Cu + S \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)CuS.

B. Mg + S \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)MgS.

C. 2Fe + 3S \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)Fe2S3.

D. 2K + S \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)K2S.

Câu hỏi : 427626

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học kim loại Fe + phi kim S tạo ra muối sắt (II).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình đúng phải là: Fe + S \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)FeS.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com