Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng số hạt mang điện trong hợp chất AB2 bằng 44. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử A là 4. Số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là

Câu 427861: Tổng số hạt mang điện trong hợp chất AB2 bằng 44. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử A là 4. Số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là

A. 5; 9.

B. 7; 9.

C. 16; 8.

D. 6; 8.

Câu hỏi : 427861

Phương pháp giải:

\(A\left\{ \begin{array}{l}{p_1} = {e_1}\\{n_1}\end{array} \right.\);        \(B\left\{ \begin{array}{l}{p_2} = {e_2}\\{n_2}\end{array} \right.\)


- Tổng số hạt mang điện trong hợp chất AB2 là: (p1 + e­1) + 2.(p2 + e2)


⟹ phương trình (1)


- Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử A là: (p2 + e2) - (p1 + e­1)


⟹ phương trình (2)


Giải hệ phương trình được p1 và p2.

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(A\left\{ \begin{array}{l}{p_1} = {e_1}\\{n_1}\end{array} \right.\);        \(B\left\{ \begin{array}{l}{p_2} = {e_2}\\{n_2}\end{array} \right.\)

  - Tổng số hạt mang điện trong hợp chất AB2 bằng 44

  ⟹ (p1 + e­1) + 2.(p2 + e2) = 44

  ⟹ 2p1 + 2.2p2 = 44

  ⟹ 2p1 + 4p2 = 44 (1)

  - Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử A là 4

  ⟹ (p2 + e2) - (p1 + e­1) = 4

  ⟹ 2p2 - 2p1 = 4 (2)

  Giải hệ (1) (2) được p1 = 6 và p2 = 8

  Vậy ZA = p1 = 6; ZB = p2 = 8.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com