Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một xe tải đang chạy trên một đoạn đường nghiêng. Xe cao \(4m;\) rộng \(2,4m\) và có trọng tâm ở cách mặt đường \(2,2 m\) (Hình vẽ). Hỏi độ nghiêng tối đa của mặt đường để xe không bị lật đổ ?

Câu 430778: Một xe tải đang chạy trên một đoạn đường nghiêng. Xe cao \(4m;\) rộng \(2,4m\) và có trọng tâm ở cách mặt đường \(2,2 m\) (Hình vẽ). Hỏi độ nghiêng tối đa của mặt đường để xe không bị lật đổ ?


A. \(25,{5^0}\)

B. \(42,{3^0}\)

C. \(32,{2^0}\)

D. \(28,{6^0}\)

Câu hỏi : 430778

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về mặt chân đế và điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế: giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay trọng tâm "rơi" trên mặt chân đế)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có hình vẽ:

  \(AB\) là mặt chân đế.

  Độ nghiêng tối đa của mặt đường để xe không bị đổ khi giá của trọng lực phải đi qua điểm \(A.\)

  Từ hình vẽ ta có:

  \(\begin{array}{l}\tan {\alpha _m} = \dfrac{{AH}}{{GH}} = \dfrac{{\dfrac{{AB}}{2}}}{{GH}} = \dfrac{{\dfrac{{2,4}}{2}}}{{2,2}} = \dfrac{{1,2}}{{2,2}} = \dfrac{6}{{11}}\\ \Rightarrow {\alpha _m} = 28,{6^0}\end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com