Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn khí CO2 phản ứng hết với x lít dung dịch Ca(OH)2 2M thu được 15 gam kết tủa và dung dịch muối tan. Sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch tăng lên 13,6 gam. Giá trị của x là

Câu 432906: Dẫn khí CO2 phản ứng hết với x lít dung dịch Ca(OH)2 2M thu được 15 gam kết tủa và dung dịch muối tan. Sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch tăng lên 13,6 gam. Giá trị của x là

A. 0,4.

B. 0,3.

C. 0,2.

D. 0,1.

Câu hỏi : 432906

Phương pháp giải:

Phản ứng tạo hai muối CaCO3 và Ca(HCO3)2.


mdd tăng = mchất tham gia - mkết tủa


⟹ nCO2 ⟹ x.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng tạo hai muối CaCO3 và Ca(HCO3)2.

  mtăng = m­CO2 - mCaCO3

  ⟹ m­CO2 = 28,6 gam.

  ⟹ nCO2 = 28,6/44 = 0,65 mol.

  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

  0,15           0,15  ←    0,15                   (mol)

  Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

  0,25     ←  (0,65 – 0,15)                      (mol)

  ⟹ nCa(OH)2 = 0,4 mol.

  ⟹ x = 0,4/2 = 0,2 lít.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com