Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hết 50 gam CaCO3 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

Câu 433742: Hòa tan hết 50 gam CaCO3 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 11,20.

B. 22,40.

C. 1,12.

D. 44,80.

Câu hỏi : 433742

Phương pháp giải:

PTHH: CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O


Theo PTHH ⟹ \({n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}}\) ⟹ V.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTHH: CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O

  Theo PTHH ⟹ \({n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}}\) = 0,5 mol.

  ⟹ V= 0,5.22,4 = 11,2 lít.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com