Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai điểm \(M\) và \(N\) nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ \(E\), hiệu điện thế giữa \(M\) và \(N\) là \({U_{MN}}\), khoảng cách \(MN = d\). Công thức nào sau đây không đúng?

Câu 433096: Hai điểm \(M\) và \(N\) nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ \(E\), hiệu điện thế giữa \(M\) và \(N\) là \({U_{MN}}\), khoảng cách \(MN = d\). Công thức nào sau đây không đúng?

A. \({A_{MN}} = q.{U_{MN}}\)

B. \({U_{MN}} = {V_M} - {V_N}\)          

C. \(E = {U_{MN}}.d\)

D. \({U_{MN}} = E.d\)

Câu hỏi : 433096

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết công của nguồn điện, hiệu điện thế

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công của lực điện để dịch chuyển điện tích q từ M đến N: \({A_{MN}} = q.{U_{MN}} \to \) A đúng

  Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N: \({U_{MN}} = {V_M} - {V_N} = E.d \to \) B, D đúng

  → C sai

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com