Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = {x^3} + {x^2} - 3x + 2\) tại giao điểm của đồ thị đó với trục \(Oy\) có hệ số góc bằng:

Câu 433561: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = {x^3} + {x^2} - 3x + 2\) tại giao điểm của đồ thị đó với trục \(Oy\) có hệ số góc bằng:

A. \(0\)

B. \( - 3\) 

C. \( - 1\) 

D. \(1\)

Câu hỏi : 433561

Phương pháp giải:

Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) tại điểm có hoành độ \(x = {x_0}\) là \(k = f'\left( {{x_0}} \right)\).

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giao điểm của đồ thị hàm số \(y = {x^3} + {x^2} - 3x + 2\) với trục \(Oy\) có hoành độ \({x_0} = 0\).

  Ta có: \(y' = 3{x^2} + 2x - 3\).

  Vậy hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = {x^3} + {x^2} - 3x + 2\) tại điểm có hoành độ \({x_0} = 0\) là \(k = y'\left( 0 \right) =  - 3\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com