Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số trên \(\left[ {0;2} \right]\) là:

Câu 433560: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số trên \(\left[ {0;2} \right]\) là:


A. \(\mathop {max}\limits_{\left[ {0;2} \right]} f\left( x \right) =  - 2\) 

B. \(\mathop {max}\limits_{\left[ {0;2} \right]} f\left( x \right) = 1\)

C. \(\mathop {max}\limits_{\left[ {0;2} \right]} f\left( x \right) = 2\) 

D. \(\mathop {max}\limits_{\left[ {0;2} \right]} f\left( x \right) = 0\)

Câu hỏi : 433560

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ thị hàm số, xác định điểm có tung độ lớn nhất trên \(\left[ {0;2} \right]\).

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy \(\mathop {max}\limits_{\left[ {0;2} \right]} f\left( x \right) = 2\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com