Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{x - 2}}{{x + 1}}\) tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục \(Ox\) có phương trình là:

Câu 433589: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{x - 2}}{{x + 1}}\) tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục \(Ox\) có phương trình là:

A. \(y = \dfrac{1}{3}x + \dfrac{2}{3}\)

B. \(y =  - x + 2\)

C. \(y = \dfrac{1}{3}x - \dfrac{2}{3}\) 

D. \(y =  - \dfrac{1}{3}x - \dfrac{2}{3}\)

Câu hỏi : 433589

Phương pháp giải:

- Giải phương trình hoành độ giao điểm xác định tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục \(Ox\).


- Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) tại điểm có hoành độ \(x = {x_0}\) là:


\(y = f'\left( {{x_0}} \right)\left( {x - {x_0}} \right) + {y_0}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ĐKXĐ: \(x \ne  - 1\).

  Ta có: \(y' = \dfrac{3}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}\).

  Xét phương trình hoành độ giao điểm \(y = \dfrac{{x - 2}}{{x + 1}} = 0 \Leftrightarrow x = 2\).

  Ta có: \(y'\left( 2 \right) = \dfrac{3}{{{3^2}}} = \dfrac{1}{3}\).

  Vậy phương trình tiếp tuyến tại điểm \(\left( {2;0} \right)\) là: \(y = \dfrac{1}{3}\left( {x - 2} \right) + 0 \Leftrightarrow y = \dfrac{1}{3}x - \dfrac{2}{3}\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com