Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình \(S\left( t \right) = \dfrac{1}{2}{t^3} + {t^2} - 2t + 1\), với \(t > 0\) tính bằng giây và \(S\left( t \right)\) tính bằng mét. Tại thời điểm \(t = 4\) (giây), vận tốc của chuyên động bằng bao nhiêu?

Câu 433613: Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình \(S\left( t \right) = \dfrac{1}{2}{t^3} + {t^2} - 2t + 1\), với \(t > 0\) tính bằng giây và \(S\left( t \right)\) tính bằng mét. Tại thời điểm \(t = 4\) (giây), vận tốc của chuyên động bằng bao nhiêu?

A. \(18\,\,\left( {m/s} \right)\)

B. \(24\,\,\left( {m/s} \right)\) 

C. \(27\,\,\left( {m/s} \right)\) 

D. \(30\,\,\left( {m/s} \right)\)

Câu hỏi : 433613

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(v\left( t \right) = S'\left( t \right)\).

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vận tốc của chuyển động là \(v\left( t \right) = S'\left( t \right) = \dfrac{3}{2}{t^2} + 2t - 2\).

  Tại thời điểm \(t = 4\) (giây), vận tốc của chuyên động bằng \(v\left( 4 \right) = 30\,\,\left( {m/s} \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com