Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng \(a\). Thể tích khối chóp là:

Câu 433624: Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng \(a\). Thể tích khối chóp là:

A. \(\dfrac{{{a^3}\sqrt 2 }}{6}\)

B. \(\dfrac{{{a^3}\sqrt 2 }}{4}\)

C. \(\dfrac{{{a^3}\sqrt 3 }}{6}\) 

D. \(\dfrac{{{a^3}\sqrt 2 }}{2}\)

Câu hỏi : 433624

Phương pháp giải:

- Sử dụng định lí Pytago tính chiều cao của khối chóp.


- Thể tích của khối chóp có diện tích đáy \(B\) và chiều cao \(h\) là: \(V = \dfrac{1}{3}Bh\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \(O = AC \cap BD \Rightarrow SO \bot \left( {ABCD} \right)\).

  Vì \(ABCD\) là hình vuông cạnh \(a\) nên \(AC = BD = a\sqrt 2  \Rightarrow OA = \dfrac{{a\sqrt 2 }}{2}\).

  Áp dụng định lí Pytago: \(SO = \sqrt {S{A^2} - O{A^2}}  = \sqrt {{a^2} - \dfrac{{{a^2}}}{2}}  = \dfrac{{a\sqrt 2 }}{2}\).

  Vậy \({V_{S.ABCD}} = \dfrac{1}{3}SO.{S_{ABCD}} = \dfrac{1}{3}.\dfrac{{a\sqrt 2 }}{2}.{a^2} = \dfrac{{{a^3}\sqrt 2 }}{6}\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com