Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên tập số thực \(\mathbb{R}\) và có đạo hàm là \(f'\left( x \right)\). Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số \(y = f'\left( x \right)\). Số điểm cực đại của hàm số \(y = f\left( x \right)\) là:

Câu 433631: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên tập số thực \(\mathbb{R}\) và có đạo hàm là \(f'\left( x \right)\). Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số \(y = f'\left( x \right)\). Số điểm cực đại của hàm số \(y = f\left( x \right)\) là:


A. \(0\) 

B. \(1\) 

C. \(2\) 

D. \(3\)

Câu hỏi : 433631

Phương pháp giải:

Xác định điểm mà qua đó đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) ta thấy có 2 điểm mà qua đó đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm.

  Vậy hàm số đã cho có 2 điểm cực đại.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com