Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm dao động theo phương trình \(x = 2\sqrt 2 .\cos \left( {5\pi t + 0,5\pi } \right)\left( {cm} \right)\). Dao động của chất điểm có biên độ là

Câu 433708: Một chất điểm dao động theo phương trình \(x = 2\sqrt 2 .\cos \left( {5\pi t + 0,5\pi } \right)\left( {cm} \right)\). Dao động của chất điểm có biên độ là

A. \(2cm\)          

B. \(5cm\)            

C. \(2\sqrt 2 cm\)

D. \(0,5\pi cm\)

Câu hỏi : 433708

Phương pháp giải:

Phương trình dao động tổng quát \(x = A.\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)(cm)\)


Trong đó \(A\) là biên độ dao động.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình dao động điều hòa:

  \(x = 2\sqrt 2 .\cos \left( {5\pi t + 0,5\pi } \right)(cm) \Rightarrow A = 2\sqrt 2 cm\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com