Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một lò xo nhẹ có \(k = 100N/m\) một đầu cố định, đầu còn lại gắn vật \(m = 0,1kg.\) Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy \({\pi ^2} = 10\). Tại thời điểm \(t = 1s,\) độ lớn lực đàn hồi là \(6N,\) thì tại thời điểm sau đó \(2019s\) độ lớn của lực phục hồi là

Câu 433718: Một lò xo nhẹ có \(k = 100N/m\) một đầu cố định, đầu còn lại gắn vật \(m = 0,1kg.\) Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy \({\pi ^2} = 10\). Tại thời điểm \(t = 1s,\) độ lớn lực đàn hồi là \(6N,\) thì tại thời điểm sau đó \(2019s\) độ lớn của lực phục hồi là

A. \(3\sqrt 3 {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} N\)     

B. \(6N\)

C. \(3\sqrt 2 {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} N\)

D. \(3N\)

Câu hỏi : 433718

Phương pháp giải:

Chu kì của con lắc lò xo: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{m}{k}} \)


Con lắc lò xo nằm ngang, lực đàn hồi chính là lực phục hồi

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì của con lắc là: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{m}{k}}  = 2\pi \sqrt {\dfrac{{0,1}}{{100}}}  = 0,2{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( s \right)\)

  Trong thời gian \(2019s\) con lắc thực hiện được số chu kì là:

  \(n = \dfrac{{2019}}{T} = \dfrac{{2019}}{{0,2}} = 10095\)

  Vậy sau \(2019s,\) vật trở lại vị trí ở thời điểm \(t = 1s\)

  Độ lớn lực phục hồi khi đó là \({F_{ph}} = {F_{dh}} = 6{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( N \right)\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com