Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thả không vận tốc đầu một điện tích \(q =  - 2\,\,\mu C\) trong điện trường đều có độ lớn cường độ điện trường \(E = {4.10^5}\,\,V/m\) thì nó di chuyển từ \(M\) đến \(N\) (với \(MN = 3\,\,cm\)), khi đó lực điện trường thực hiện công là

Câu 433828:

Thả không vận tốc đầu một điện tích \(q =  - 2\,\,\mu C\) trong điện trường đều có độ lớn cường độ điện trường \(E = {4.10^5}\,\,V/m\) thì nó di chuyển từ \(M\) đến \(N\) (với \(MN = 3\,\,cm\)), khi đó lực điện trường thực hiện công là

A. \(0,024\,\,J\)             

B. \( - 0,024\,\,J\)

C.  \(2,4\,\,J\)          

D.  Chưa đủ dữ kiện để tính

Câu hỏi : 433828

Phương pháp giải:

Công của lực điện trường: \(A = qEd\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện tích âm trong điện trường đều, dưới tác dụng của lực điện trường, điện tích dịch chuyển ngược chiều điện trường \( \Rightarrow d =  - 3\,\,cm =  - 0,03\,\,\left( m \right)\)

  Công của lực điện trường là:

  \(A = qEd =  - {2.10^{ - 6}}{.4.10^5}.\left( { - 0,03} \right) = 0,024\,\,\left( J \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com