Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thể tích của khối hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là \(a,2a,3a\) bằng

Câu 434274: Thể tích của khối hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là \(a,2a,3a\) bằng

A. \(6{a^3}.\)

B. \(6{a^2}.\)

C. \(2{a^3}.\)

D. \(\dfrac{{3{a^3}\sqrt 2 }}{5}.\)

Câu hỏi : 434274

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là \(a,\,\,2a,\,\,3a\).

  Khi đó thể tích hình hộp là \(V = a.2a.3a = 6{a^3}\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com