Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật có khối lượng \(100g\) dao động điều hòa với biên độ bằng \(10cm\) và tần số góc \(6rad/s.\;\) Tính cơ năng của vật trong quá trình dao động.

Câu 435351: Một vật có khối lượng \(100g\) dao động điều hòa với biên độ bằng \(10cm\) và tần số góc \(6rad/s.\;\) Tính cơ năng của vật trong quá trình dao động.

A. 18mJ

B. 18J

C. 1800J

D. 1800mJ

Câu hỏi : 435351

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức cơ năng: \({\rm{W}} = \dfrac{1}{2}k{A^2} = \dfrac{1}{2}.m.{\omega ^2}.{A^2}\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ năng của vật trong quá trình dao động:

  \({\rm{W}} = \dfrac{1}{2}k{A^2} = \dfrac{1}{2}.m.{\omega ^2}.{A^2} = \dfrac{1}{2}.0,{1.6^2}.0,{1^2} = 18mJ\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com