Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một thiết bị phát âm có công suất \(P\) di chuyển dọc theo trục Ox, một thiết bị thu âm đặt trên trục Oy, khảo sát cường độ âm theo tọa độ \(x\) của máy phát được đồ thị (như hình). Khi thiết bị phát chuyển động qua vị trí M có \(x = 1m\) thì mức cường độ âm thu được bằng bao nhiêu? Cho \({I_0}\; = {10^{ - 12}}\;W/{m^2}.\) Lấy \({\pi ^2}\; = 10.\)

Câu 433807: Một thiết bị phát âm có công suất \(P\) di chuyển dọc theo trục Ox, một thiết bị thu âm đặt trên trục Oy, khảo sát cường độ âm theo tọa độ \(x\) của máy phát được đồ thị (như hình). Khi thiết bị phát chuyển động qua vị trí M có \(x = 1m\) thì mức cường độ âm thu được bằng bao nhiêu? Cho \({I_0}\; = {10^{ - 12}}\;W/{m^2}.\) Lấy \({\pi ^2}\; = 10.\)


A. \(110dB\)            

B. \(120dB\)     

C. \(126dB\)      

D. \(119dB\)

Câu hỏi : 433807

Phương pháp giải:

Công thức tính mức cường độ âm:  \(L = 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}}\)


Mức cường độ âm:  \(I = \dfrac{P}{S} = \dfrac{P}{{4\pi {r^2}}} \Rightarrow \dfrac{{{I_1}}}{{{I_2}}} = \dfrac{{r_2^2}}{{r_1^2}}\)

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khoảng cách từ nguồn âm đến máy thu là: \(r = \sqrt {{x^2} + {y^2}} \)

  Từ đồ thị ta thấy khi: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 0;I = 1W/{m^2}}\\{x = 2;I = 0,5W/{m^2}}\\{x = 1;I = {I_1}}\end{array}} \right.\)

  Ta có: \(\dfrac{{{I_{}}}}{{{I_2}}} = \dfrac{{r_2^2}}{{r_{}^2}} = \dfrac{{{2^2} + {y^2}}}{{{y^2}}} = \dfrac{1}{{0,5}} = 2 \Rightarrow y = 2\left( m \right)\)

  Lại có: \(\dfrac{{{I_1}}}{{{I_2}}} = \dfrac{{r_2^2}}{{r_1^2}} = \dfrac{{{2^2} + {y^2}}}{{{1^2} + {y^2}}} = \dfrac{8}{5} \Rightarrow {I_1} = \dfrac{8}{5}.0,5 = 0,8\left( {{\rm{W}}/{m^2}} \right)\)

  Mức cường độ âm khi \(x = 1 m\) là: \(L = 10\log \dfrac{{{I_1}}}{{{I_0}}} = 10\log \dfrac{{0,8}}{{{{10}^{ - 12}}}} = 119dB\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com