Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một ô tô đi trong 5 giờ được 225km. Ô tô đó đi trong 8 giờ được quãng đường là :

Câu 435831: Một ô tô đi trong 5 giờ được 225km. Ô tô đó đi trong 8 giờ được quãng đường là :

A. 360km                  

B. 345km                      

C. 320km                              

D. 400km

Câu hỏi : 435831

Phương pháp giải:

Tìm số ki-lô-mét ô tô đó đi trong 1 giờ, sau đó nhân với 8.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong 1 giờ ô tô đó  đi được số ki-lô-mét là: \(225:5 = 45\,\,\left( {km} \right)\)

  Trong 8 giờ ô tô đó đi được số ki-lô-mét là: \(8 \times 45 = 360\,\left( {km} \right)\)

  Đáp số: \(360\,km.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com