Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để được \(\frac{{18}}{{54}}\) = \(\frac{{...}}{9}\)là:

Câu 435827: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để được \(\frac{{18}}{{54}}\) = \(\frac{{...}}{9}\)là:

A. 2                             

B. 18                              

C. 3                   

D. 6

Câu hỏi : 435827

Phương pháp giải:

Chia cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất cho 6.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\frac{{18}}{{54}} = \frac{3}{9}\)

  Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 3.

  Chọn C. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com