Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết các số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a)\(2m{\rm{ }}5dm{\rm{ }} = ....................m\)               

b) 4tấn 5kg = ............... tấn

c)\(12{m^2}6d{m^2} =  \ldots ...........{m^2}\)               

d) \(5kg{\rm{ }}6g{\rm{ }} = .................kg\)

Câu 436098: Viết các số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:


a)\(2m{\rm{ }}5dm{\rm{ }} = ....................m\)               


b) 4tấn 5kg = ............... tấn


c)\(12{m^2}6d{m^2} =  \ldots ...........{m^2}\)               


d) \(5kg{\rm{ }}6g{\rm{ }} = .................kg\)

Câu hỏi : 436098

Phương pháp giải:

a) Đổi đơn vị \(dm \to \,m\), rồi cộng với \(2m\).


b) Đổi \(5kg \to \) tấn rồi cộng với 4 tấn.


c) Đổi \(d{m^2} \to {m^2}\) rồi cộng với \(12\,{m^2}\).


d) Đổi \(6g\, \to \,kg\) rồi cộng với \(5kg\).

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) \(2m{\rm{ }}5dm{\rm{ }} = {\rm{ }}2,5{\rm{ }}m\)

  b) 4 tấn 5kg = 4,005 tấn

  c) \(12{m^2}6d{m^2} = {\rm{ }}12,06{\rm{ }}{m^2}\)

  d) \(5kg{\rm{ }}6g{\rm{ }} = {\rm{ }}5,006{\rm{ }}kg\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com