Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gió Lào (Phơn) hoạt động mạnh nhất ở vùng nào của nước ta?

Câu 436195: Gió Lào (Phơn) hoạt động mạnh nhất ở vùng nào của nước ta?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Nam Trung Bộ.

D. Bắc Bộ.

Câu hỏi : 436195

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 12 – Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gió Lào (phơn) hoạt động mạnh nhất ở vùng Bắc Trung Bộ (do gió mùa Tây Nam bị chắn lại bởi dãy Trường Sơn Bắc nên biến tính)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com