Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phenolphtalein (phph) là chất chỉ thị axit – bazơ phổ biến được dùng trong phòng thí nghiệm, đổi màu trong khoảng pH từ 8,2 – 12,0. Đốt cháy một lượng phenolphtalein rắn cần dùng vừa đủ 24,08 lít (đktc) O2, hấp thụ hỗn hợp sản phẩm vào dung dịch nước vôi trong thu được 20 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng dung dịch X tăng 30,3 gam so với dung dịch nước vôi trong. Đun nóng dung dịch X thấy xuất hiện thêm 40 gam kết tủa nữa. Công thức đơn giản nhất của phenolphtalein là

Câu 440239: Phenolphtalein (phph) là chất chỉ thị axit – bazơ phổ biến được dùng trong phòng thí nghiệm, đổi màu trong khoảng pH từ 8,2 – 12,0. Đốt cháy một lượng phenolphtalein rắn cần dùng vừa đủ 24,08 lít (đktc) O2, hấp thụ hỗn hợp sản phẩm vào dung dịch nước vôi trong thu được 20 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng dung dịch X tăng 30,3 gam so với dung dịch nước vôi trong. Đun nóng dung dịch X thấy xuất hiện thêm 40 gam kết tủa nữa. Công thức đơn giản nhất của phenolphtalein là

A. C10H7O2.

B. C9H8O.

C. C5H5O3.

D. C11H15O2.

Câu hỏi : 440239

Phương pháp giải:

- Đun nóng dung dịch X:


Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + CO2 + H2O


- Khi dẫn hỗn hợp sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong, CO2 và H2O bị hấp thụ và xảy ra các phản ứng:


CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓  + H2O


CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2


mdd tăng = mCO2 + mH2O – m

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phph + O2 → CO2 + H2O \(\xrightarrow{{ + Ca{{(OH)}_2}}}\) \(\left\{ \begin{array}{l}CaC{O_3}(0,2)\\X:Ca{(HC{O_3})_2} \to CaC{O_3}(0,4)\end{array} \right.\)

  - Đun nóng dung dịch X:

  nCaCO3 = 0,4 mol

  Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + CO2 + H2O

          0,4      ←    0,4                            (mol)

  - Khi dẫn hỗn hợp sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong, CO2 và H2O bị hấp thụ và xảy ra các phản ứng:

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

  nCaCO3 = 0,2 mol; nCa(HCO3)2 = 0,4 mol

  Bảo toàn nguyên tố C ⟹ nCO2 = 0,2 + 0,4.2 = 1 mol ⟹ nC = nCO2 = 1 mol.

  - Có: mddX tăng = mCO2 + mH2O – m

  ⟹ mH2O = 30,3 – 1.44 + 20 = 6,3 g.

  ⟹ nH2O = 6,3/18 = 0,35 mol ⟹ nH = 2nH2O = 2.0,35 = 0,7 mol.

  - Có: nO2 = 24,08/22,4 = 1,075 mol

  BTNT O ⟹ nO/phph = 2.1 + 0,35 – 2.1,075 = 0,2 mol ⟹ Trong phph có oxi.

  - Đặt công thức đơn giản nhất của phph là là CxHyOz

  ⟹ x : y : z = nC : nH : nO

  ⟹ x : y : z = 1 : 0,7 : 0,2 = 10 : 7 : 2

  Vậy công thức đơn giản nhất của phph là C10H7O2.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com