Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Âm phản xạ là gì? Tiếng vang là gì?

Câu 441377: Âm phản xạ là gì? Tiếng vang là gì?

Câu hỏi : 441377

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết “Bài 14: Phản xạ âm – Tiếng vang – Trang 40 – SGK Vật Lí 7”

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  + Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt chắn.

  + Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là \(\dfrac{1}{{15}}\)  giây.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com