Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:
1. Cách mạng tháng Hai.
2. Chính sách kinh tế mới.
3. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết thành lập.
4. Cách mạng tháng Mười.

Câu 441700: Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:
1. Cách mạng tháng Hai.
2. Chính sách kinh tế mới.
3. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết thành lập.
4. Cách mạng tháng Mười.

A. 2,4,1,3.

B. 1,4, 3,2.

C. 1,4,2,3.

D. 1,2,3,4.

Câu hỏi : 441700
Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học trong bài Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) và bài Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) để sắp xếp.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1. Cách mạng tháng Hai (tháng 2/1917).

  4. Cách mạng tháng Mười (tháng 10/1917).
  2. Chính sách kinh tế mới (từ tháng 3/1921).
  3. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết thành lập (tháng 12/1922).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com