Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các cặp chất sau:

Những cặp chất nào sau đây là đồng phân vị trí nhóm chức của nhau?

Câu 442163: Cho các cặp chất sau:Những cặp chất nào sau đây là đồng phân vị trí nhóm chức của nhau?

A. (4).

B. (3), (4).

C. (1), (3).

D. (2).

Câu hỏi : 442163

Phương pháp giải:

Cặp chất phải thỏa mãn 2 điều kiện:


- trước tiên phải là đồng phân của nhau.


- chứa cùng một loại nhóm chức đính ở các nguyên tử C khác nhau.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cặp chất (1) và cặp chất (3) là đồng phân nhóm chức.

  Cặp chất (2) không phải là đồng phân (C3H8O và C3H6O).

  Cặp chất (4) là đồng phân vị trí nhóm chức (nhóm chức OH đính ở 2 nguyên tử C khác nhau).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com