Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm; quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng; đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa; lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. Cách đối đãi so với Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang ngày trước cũng chẳng kém gì.” Đoạn văn trên sử dụng những phép tu từ cú pháp nào?

Câu 447544: Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm; quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng; đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa; lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. Cách đối đãi so với Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang ngày trước cũng chẳng kém gì.” Đoạn văn trên sử dụng những phép tu từ cú pháp nào?

A. Phép liệt kê và phép đảo ngữ.

B. Phép lặp và phép đảo ngữ.

C. Phép lặp và phép liệt kê.

D. Không sử dụng phép tu từ cú pháp.

Câu hỏi : 447544
Phương pháp giải:

Căn cứ bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đoạn văn trên sử dụng phép lặp cú pháp và phép liệt kê:

  - Các câu có kết cấu ngữ pháp gống nhau.

  - Phép liệt kê: liệt kê những sự đối đãi đầy ân tình của Trần Quốc Tuấn với các tướng sĩ trong mọi hoàn cảnh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com