Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bất phương trình \({\log _{\frac{1}{3}}}\left( {{x^2} - 2x + 6} \right) \le  - 2\). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu 449940: Cho bất phương trình \({\log _{\frac{1}{3}}}\left( {{x^2} - 2x + 6} \right) \le  - 2\). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Tập nghiệm của bất phương trình là nửa khoảng.

B. Tập nghiệm của bất phương trình là một đoạn.

C. Tập nghiệm của bất phương trình là hợp của hai đoạn.

D. Tập nghiệm của bất phương trình là hợp của hai nửa khoảng.

Câu hỏi : 449940

Phương pháp giải:

Giải bất phương trình \({\log _a}f\left( x \right) \le b \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}0 < a < 1\\f\left( x \right) \ge {a^b}\end{array} \right.\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}{\log _{\frac{1}{3}}}\left( {{x^2} - 2x + 6} \right) \le  - 2\\ \Leftrightarrow {x^2} - 2x + 6 \ge {\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^{ - 2}}\\ \Leftrightarrow {x^2} - 2x - 3 \ge 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x \ge 3\\x \le  - 1\end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(\left( { - \infty ; - 1} \right] \cup \left[ {3; + \infty } \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com