Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ là Y (CH5O2N) và Z (C2H8O2N2). Đun nóng 14,92 gam X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được khí T duy nhất có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh. Nếu lấy 14,92 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được m gam muối hữu cơ. Giá trị của m là

Câu 460530: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ là Y (CH5O2N) và Z (C2H8O2N2). Đun nóng 14,92 gam X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được khí T duy nhất có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh. Nếu lấy 14,92 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được m gam muối hữu cơ. Giá trị của m là

A. 8,92.

B. 14,44.

C. 10,7.

D. 11,52.

Câu hỏi : 460530

Phương pháp giải:

*Khi cho Y + NaOH:


Y chỉ có thể là HCOONH4 ⟹ khí T là NH3 ⟹ Z là H2NCH2COONH4.


PTHH:


HCOONH4 + NaOH → HCOONa + NH3 + H2O


H2NCH2COONH4 + NaOH → H2NCH2COONa + NH3 + H2O


Tính được số mol mỗi chất dựa vào:


+) Khối lượng hỗn hợp X


+) Tổng số mol NaOH phản ứng


*Khi cho Y + HCl:


HCOONH4 + HCl → HCOOH + NH4Cl


H2NCH2COONH4 + HCl → ClH3NCH2COOH + NH4Cl


Nhận thấy muối hữu cơ chỉ có ClH3NCH2COOH ⟹ giá trị của m.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  *Khi cho Y + NaOH:

  Y chỉ có thể là HCOONH4 ⟹ khí T là NH3 ⟹ Z là H2NCH2COONH4.

  HCOONH4 + NaOH → HCOONa + NH3 + H2O

          a →            a                                                                               (mol)

  H2NCH2COONH4 + NaOH → H2NCH2COONa + NH3 + H2O

               b →                 b                                                                     (mol)

  Ta có hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}63{\rm{a}} + 92b = {m_{hh}} = 14,92\\a + b = {n_{NaOH}} = 0,2\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}a = 0,12\\b = 0,08\end{array} \right.\)

  *Khi cho Y + HCl:

  HCOONH4 + HCl → HCOOH + NH4Cl

  H2NCH2COONH4 + HCl → ClH3NCH2COOH + NH4Cl

  Nhận thấy muối hữu cơ chỉ có ClH3NCH2COOH

  ⟹ nClH3NCH2COOH = nZ = 0,08 mol

  ⟹ m = 0,08.111,5 = 8,92 gam.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com