Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn 17,72 gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2 thu được CO2 và 1,06 mol nước. Mặt khác, cho 26,58 gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối thu được là

Câu 460531: Đốt cháy hoàn toàn 17,72 gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2 thu được CO2 và 1,06 mol nước. Mặt khác, cho 26,58 gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối thu được là

A. 18,56 gam.

B. 27,42 gam.

C. 27,14 gam.

D. 18,28 gam.

Câu hỏi : 460531
Phương pháp giải:

+ BTKL ⟹ mCO2 = m chất béo + mO2 - mH2O


+ BTNT O: nO(chất béo) = 2nCO2 + nH2O - 2nO2 ⟹ n chất béo = nO(chất béo)/6


Khi cho chất béo tác dụng với NaOH vừa đủ:


nNaOH = 3n chất béo


nglixerol = n chất béo


BTKL: m muối = m chất béo + mNaOH - m glixerol

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  BTKL ⟹ mCO2 = mchất béo + mO2 - mH2O = 17,72 + 1,61.32 - 1,06.18 = 50,16 gam ⟹ nCO2 = 1,14 mol

  BTNT O: nO(chất béo) = 2nCO2 + nH2O - 2nO2 = 1,14.2 + 1,06 - 1,61.2 = 0,12 mol

  ⟹ nchất béo = nO(chất béo)/6 = 0,02 mol

  Khi cho chất béo tác dụng với NaOH vừa đủ:

  nNaOH = 3nchất béo = 0,06 mol

  nglixerol = nchất béo = 0,02 mol

  BTKL: mmuối = mchất béo + mNaOH - mglixerol = 17,72 + 0,06.40 - 0,02.92 = 18,28 gam

  Tỉ lệ:

  17,72 gam chất béo thu được 18,28 gam muối

  26,58 gam         →                  27,42 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com