Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = \dfrac{1}{3}{x^3} - m{x^2} + \left( {{m^2} - m + 1} \right)x + 1\) đạt cực đại tại điểm \(x = 1\) khi:

Câu 463490: Hàm số \(y = \dfrac{1}{3}{x^3} - m{x^2} + \left( {{m^2} - m + 1} \right)x + 1\) đạt cực đại tại điểm \(x = 1\) khi:

A. \(m = 1\)

B. \(m =  - 1\)

C. \(m = 1\) hoặc \(m = 2\)

D. \(m = 2\)

Câu hỏi : 463490

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đạt cực đại tại \(x = {x_0}\) khi và chỉ khi \(\left\{ \begin{array}{l}f'\left( {{x_0}} \right) = 0\\f''\left( {{x_0}} \right) < 0\end{array} \right.\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập xác định: \(D = \mathbb{R}\).

  Ta có: \(y' = {x^2} - 2mx + {m^2} - m + 1\) và \(y'' = 2x - 2m\).

  Hàm số đạt cực đại tại điểm \(x = 1\) khi và chỉ khi:

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{y'\left( 1 \right) = 0}\\{y''\left( 1 \right) < 0}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{m^2} - 3m + 2 = 0}\\{2 - 2m < 0}\end{array}} \right. \Leftrightarrow m = 2\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com