Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

As the season turns from spring to summer, some people feel a bit under the ______ and can't concentrate fully on their work.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 473315: As the season turns from spring to summer, some people feel a bit under the ______ and can't concentrate fully on their work.

A. storm

B. weather

C. climate

D. rain

Câu hỏi : 473315

Phương pháp giải:

Thành ngữ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  under the weather (idiom): không khỏe, ốm

  Các phương án khác không kết hợp với “under the” để tạo thành thành ngữ trên.

  A. storm (n): bão

  C. climate (n): khí hậu

  D. rain (n): mưa

  Tạm dịch: Khi chuyển mùa từ xuân sang hè, một số người sẽ thấy không khỏe và không thể tập trung hoàn toàn vào công việc của họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com