Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 1: You should dress neatly for the interview to make a good impression on the interviewers.

A. untidily

B. formally

C. unfairly

D. comfortably

Câu hỏi : 473321
Phương pháp giải:
Từ trái nghĩa
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. untidily (adv): một cách không gọn gàng

  B. formally (adv): một cách trang trọng

  C. unfairly (adv): một cách không công bằng

  D. comfortably (adv): một cách thoải mái

  neatly (adv): một cách gọn gàng, ngăn nắp

  => neatly >< untidily

  Tạm dịch: Bạn nên ăn mặc một cách gọn gàng cho buổi phỏng vấn để tạo được ấn tượng tốt với người phỏng vấn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The Covid-19 pandemic has taken a heavy toll on the country's aviation industry due to international travel restrictions.

A. considerably benefited

B. negatively changed

C. severely damaged

D. completely replaced

Câu hỏi : 473322
Phương pháp giải:
Từ trái nghĩa
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. considerably benefited: được hưởng lợi đáng kể

  B. negatively changed: thay đổi tiêu cực

  C. severely damaged: bị hư hỏng nặng

  D. completely replaced: thay thế hoàn toàn

  take a heavy toll on someone/ something: có ảnh hưởng xấu, thiệt hại nghiêm trọng lên ai/ cái gì

  => take a heavy toll on >< considerably benefited

  Tạm dịch: Đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành hàng không của đất nước do hạn chế đi lại quốc tế.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com