Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 60 đến 70:

Cũng giống như nhiều đô thị trên thế giới, Thăng Long - Hà Nội luôn luôn là một điểm đến hấp dẫn của nhiều luồng di cư. Luồng thứ nhất bao gồm những thành phần tinh hoa của đất nước. Họ là những người có năng lực, học vấn và vốn liếng, được tuyển dụng hoặc tự tìm đến chốn kinh kỳ để phát triển và thi thố với đời. Luồng thứ hai là những người dân cùng khổ từ các vùng nông thôn, do lao dịch, thuế má, thất bát, dịch bệnh và bóc lột, bị đẩy đến tình trạng bần cùng. Họ đổ về Thăng Long tìm cơ hội thay đổi cuộc đời và tạo nên những khu cư trú tồi tàn của người lao động vùng ngoại ô. Luồng di cư thứ ba là của những người nước ngoài đủ mọi thành phần sắc tộc và chủng tộc, từ những thương nhân, nhà truyền giáo, nhà ngoại giao cho đến những người lao động nghèo hèn. Họ di chuyển vào thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp hoặc chỉ đơn giản là để tìm kế sinh nhai. Bên cạnh luồng di cư đến thành phố, cũng có luồng di cư ra khỏi thành phố dù là tự nguyện hay cưỡng bức. Đặc biệt, các cuộc chiến tranh binh lửa, xung đột và cướp bóc đẫm máu thường là nguyên nhân làm cho số lượng cư dân khu vực đô thị giảm đi nhanh chóng. Chính sách của nhà nước ở mỗi thời kỳ cũng khuyến khích hoặc ngăn chặn các luồng di dân vào thành phố làm cho dân số khu vực đô thị thay đổi thất thường. Tuy nhiên, hiện tượng nổi bật của các biến động dân số khu vực đô thị chính là các dòng di cư.

<Nguyễn Văn Chính, Cấu trúc và giải cấu trúc bản sắc văn hóa Hà Nội, Khoa Lịch sử: Một chặng đường nghiên cứu (2006 - 2011), NXB Thế giới, 2011, trang 163 - 192>

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 60 đến 70:

Cũng giống như nhiều đô thị trên thế giới, Thăng Long - Hà Nội luôn luôn là một điểm đến hấp dẫn của nhiều luồng di cư. Luồng thứ nhất bao gồm những thành phần tinh hoa của đất nước. Họ là những người có năng lực, học vấn và vốn liếng, được tuyển dụng hoặc tự tìm đến chốn kinh kỳ để phát triển và thi thố với đời. Luồng thứ hai là những người dân cùng khổ từ các vùng nông thôn, do lao dịch, thuế má, thất bát, dịch bệnh và bóc lột, bị đẩy đến tình trạng bần cùng. Họ đổ về Thăng Long tìm cơ hội thay đổi cuộc đời và tạo nên những khu cư trú tồi tàn của người lao động vùng ngoại ô. Luồng di cư thứ ba là của những người nước ngoài đủ mọi thành phần sắc tộc và chủng tộc, từ những thương nhân, nhà truyền giáo, nhà ngoại giao cho đến những người lao động nghèo hèn. Họ di chuyển vào thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp hoặc chỉ đơn giản là để tìm kế sinh nhai. Bên cạnh luồng di cư đến thành phố, cũng có luồng di cư ra khỏi thành phố dù là tự nguyện hay cưỡng bức. Đặc biệt, các cuộc chiến tranh binh lửa, xung đột và cướp bóc đẫm máu thường là nguyên nhân làm cho số lượng cư dân khu vực đô thị giảm đi nhanh chóng. Chính sách của nhà nước ở mỗi thời kỳ cũng khuyến khích hoặc ngăn chặn các luồng di dân vào thành phố làm cho dân số khu vực đô thị thay đổi thất thường. Tuy nhiên, hiện tượng nổi bật của các biến động dân số khu vực đô thị chính là các dòng di cư.

<Nguyễn Văn Chính, Cấu trúc và giải cấu trúc bản sắc văn hóa Hà Nội, Khoa Lịch sử: Một chặng đường nghiên cứu (2006 - 2011), NXB Thế giới, 2011, trang 163 - 192>

Câu 1: Ý chính của đoạn trích là gì?

A. Di cư là một hiện tượng nổi bật của các biến động dân số ở Thăng Long - Hà Nội.

B. Thăng Long - Hà Nội luôn luôn là một điểm đến hấp dẫn.

C. Có ba luồng di cư cơ bản vào đô thị Thăng Long - Hà Nội.

D. Thăng Long - Hà Nội cũng giống như nhiều đô thị trên thế giới.

Câu hỏi : 473478

Phương pháp giải:

Căn cứ vào nội dung đoạn trích

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đoạn trích trên nói về hiện tượng nổi bật của các biến động dân số ở Thăng Long – Hà Nội.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Theo đoạn trích, nguyên nhân nào làm cho dân số Hà Nội có chiều hướng biến động không bình thường?

A. Quá trình di cư đến Hà Nội của những người lao động bần cùng

B. Việc di cư và lưu trú ở Hà Nội cho thành phần tinh hoa của đất nước

C. Chính sách di cư của nhà nước ở mỗi thời kỳ

D. Sự di cư đến Hà Nội của những người đa sắc tộc, đa chủng tộc

Câu hỏi : 473479

Phương pháp giải:

Căn cứ vào nội dung đoạn trích

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chính sách của nhà nước ở mỗi thời kỳ cũng khuyến khích hoặc ngăn chặn các luồng di dân vào thành phố làm cho dân số đô thị thay đổi thất thường.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Theo đoạn trích, luồng di cư của những đối tượng nào tạo nên những đặc trưng riêng về mặt cư trú?

A. người di cư ra khỏi thành phố

B. tầng lớp tinh hoa

C. người nông thôn

D. tầng lớp lao động

Câu hỏi : 473480

Phương pháp giải:

Căn cứ vào nội dung đoạn trích

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thao đoạn trích các luồng di cư thuộc tầng lớp tinh hoa, nông thôn và lao động qua quá trình di cư đều cư trú tại Thăng Long. Người di cư ra khỏi thành phố thì không còn cư trú tại Thăng Long .

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Theo đoạn trích, luồng di cư của đối tượng nào đa dạng hơn cả về thành phần?

A. những người dân cùng khổ từ các vùng nông thôn

B. những người nước ngoài

C. những người nông dân

D. những thành phần tinh hoa của đất nước

Câu hỏi : 473481

Phương pháp giải:

Căn cứ vào nội dung đoạn trích

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Luồng di cư của đôi tượng người nước ngoài đủ mọi thành phần về chủng tộc, dân tộc, tầng lớp xã hội vì vậy đây là luồng di cư đa dạng về thành phần nhất trong ba luồng di cư.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Từ "tinh hoa" (in đậm, gạch chân) trong đoạn trích gần nghĩa hơn cả với từ ngữ nào?

A. học giỏi

B. giàu có

C. thông minh

D. tài giỏi

Câu hỏi : 473482

Phương pháp giải:

Căn cứ vào nội dung đoạn trích

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ “tinh hoa” in đậm trong đoạn trích gần nghĩa với từ “tài giỏi”

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com