Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét nguyên tử Hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng \({E_n}\) về trạng thái cơ bản có năng lượng \( - 13,6eV\) thì nó phát ra một photon ứng với bức xạ có bước sóng \(0,1218\mu m\). Lấy \(h = 6,{625.10^{ - 34}}J.s\); \(c = {3.10^8}m/s\); \(1{\rm{e}}V = 1,{6.10^{ - 19}}J\). Giá trị của \({E_n}\) là

Câu 473823:

Xét nguyên tử Hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng \({E_n}\) về trạng thái cơ bản có năng lượng \( - 13,6eV\) thì nó phát ra một photon ứng với bức xạ có bước sóng \(0,1218\mu m\). Lấy \(h = 6,{625.10^{ - 34}}J.s\); \(c = {3.10^8}m/s\); \(1{\rm{e}}V = 1,{6.10^{ - 19}}J\). Giá trị của \({E_n}\) là

A. -1,51eV.

B. -0,54eV.

C. -3,4eV.

D. -0,85eV.

Câu hỏi : 473823

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức chuyển mức năng lượng: \(\varepsilon  = {E_n} - {E_m}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\varepsilon  = {E_n} - {E_0} \Leftrightarrow \frac{{hc}}{\lambda } = {E_n} - {E_0}\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{1218.10}^{ - 6}}}} = {E_n} - \left( { - 13,6.1,{{6.10}^{ - 19}}} \right)\\ \Rightarrow {E_n} =  - 5,{44.10^{ - 19}}J =  - 3,4{\rm{e}}V\end{array}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com