Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho mặt phẳng \(\left( P \right):2x - z + 5 = 0\). Một vectơ pháp tuyến của \(\left( P \right)\) là:

Câu 482477: Trong không gian \(Oxyz\), cho mặt phẳng \(\left( P \right):2x - z + 5 = 0\). Một vectơ pháp tuyến của \(\left( P \right)\) là:

A. \(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {2;1;5} \right)\)

B. \(\overrightarrow {{n_4}}  = \left( {2;0; - 1} \right)\)

C. \(\overrightarrow {{n_3}}  = \left( {2; - 1;5} \right)\)

D. \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {2;0;1} \right)\)

Câu hỏi : 482477
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng \(\left( P \right)\) là \(\overrightarrow {{n_4}}  = \left( {2;0; - 1} \right)\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com