Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một nguồn N phát âm trong môi trường không hấp thụ âm. Tại điểm A ta đo được mức cường độ âm là \({L_A} = 80dB\), nếu cường độ âm chuẩn là \({I_0} = {10^{ - 12}}W/{m^2}\) thì cường độ âm tại A có giá trị bằng:

Câu 483557: Một nguồn N phát âm trong môi trường không hấp thụ âm. Tại điểm A ta đo được mức cường độ âm là \({L_A} = 80dB\), nếu cường độ âm chuẩn là \({I_0} = {10^{ - 12}}W/{m^2}\) thì cường độ âm tại A có giá trị bằng:

A. \({I_A} = {\rm{ }}1W/{m^2}\)

B. \({I_A} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }}mW/{m^2}\)

C. \({I_A} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }}W/{m^2}\)

D. \({I_A} = {\rm{ }}1{\rm{ }}nW/{m^2}\)

Câu hỏi : 483557

Phương pháp giải:

Công thức tính mức cường độ âm: \(L = 10\log \frac{I}{{{I_0}}}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có, mức cường độ âm:

  \({L_A} = 10\log \frac{{{I_A}}}{{{I_0}}} \Leftrightarrow 80 = 10\log \frac{{{I_A}}}{{{{10}^{ - 12}}}}\)

  \( \Rightarrow {I_A} = {10^8}{.10^{ - 12}} = {10^{ - 4}}{\rm{W}}/{m^2} = 0,1m{\rm{W}}/{m^2}\)

  Đáp án B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com